3

PLAY תומכת בעמותת "רוח נשית", שמטרתה לסייע לנשים נפגעות אלימות לצאת ממעגל האלימות באמצעות פיתוח יכולות כלכליות וצמיחה אישית.
בין השאר, מעניק PLAY לנשים החברות בעמותה, קורס אימפרוביזציה בתנועה, המועבר על ידי צוות PLAY.